Toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thứ hai, 25/10/2021, 0:44
Lượt đọc: 357

PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỰC TUYẾN

 
THƯ MỤC 
  1. MÔN VẬT LÍ
  1. Vật lí 10:
  1. Vật lí 11:
https://drive.google.com/drive/folders/1vd4-uMCedrQSU8Y5MGWftKeCtRGzuAGz?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Fl_-c2-RcVgdbrGO8JCXw9GDxRDyFwf3?usp=sharing
  • Chương 7: Các dụng cụ quang
https://drive.google.com/drive/folders/1jOc8AcBFOcb-utpWAizEMooEgOwc8GqH?usp=sharing
  1. Vật lí 12
https://drive.google.com/drive/folders/1Y-gj121z20QLqq81fTH9na0L_QWxcZsl?usp=sharing
  1. MÔN HÓA HỌC
  1. Hóa học 10
https://drive.google.com/drive/folders/1TB7x337YQEI3ddsQ9cwTjb-4FbC6witn?usp=sharing
  • Bài TH6: Tốc độ phản ứng hóc học
https://drive.google.com/drive/folders/1rBYL-riWAKI0MIiK_p7KtHU-gJedsqRe?usp=sharing
  1. Hóa học 11
 https://drive.google.com/drive/folders/1QjoIfFDHzvoW6-aJK-DXIxI1egR1fKvT?usp=sharing
  1. Hóa học 12
https://drive.google.com/drive/folders/1szDjYw4R-O-EpuBJUPsE7YI6igZzBdc8?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1Cf7cwu7YNxAk3aLAt-xMY5GDFjwfL5mQ?usp=sharing
HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY CẬP KHO DỮ LIỆU CÁC BÀI THỰC HÀNH LÍ – HOÁ
Bộ phận Thiết bị trường THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm đã tham khảo và tập hợp các Clip hướng dẫn thực hành, thí nghiệm môn Lí - Hóa khối THPT từ các kênh, các web giáo dục . Nhằm mục đích tạo thuận lợi cho giáo viên và học sinh trong việc tra cứu tài nguyên này, chúng tôi đã thiết kế MỤC LỤC, bao gồm các đường link dẫn tới clip  muốn xem. VD muốn tìm các thí nghiệm của Chương 1, môn Vật lí 10 thì ta thực hiện các bước sau:
B1: Tra cứu mục lục

B2: Copy đường link vào trình duyệt và ấn Enter

B3: Click chuột vào clip cần xem trong thư mục
 
 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98