Toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thứ tư, 24/6/2020, 22:19
Lượt đọc: 373

Hội thảo trực tuyến của Đại học Quốc tế Tokyo

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các em học sinh, trường Đại học Quốc tế Tokyo mở Hội thảo tư vấn trực tuyến, giới thiệu các ngành học và giải đáp các thắc mắc cho các em học sinh.

Dưới đây là các thông tin về lịch Hội thảo tư vấn:
1) Chủ đề: " Why study at TIU? "
Thời gian: 04:00 - 05:00, Thứ Sáu ngày 26/6/2020 
Đường link đăng ký: https://us02web.zoom.us/…/register/WN_Ydd0Fp4FQL2nhDsuDwO0rQ

2) Chủ đề: "Your Path to Studying Abroad at Tokyo International University"  
Thời gian: 02:00, Thứ Hai ngày 29 tháng 6 năm 2020 (Dự kiến trong khoảng 45 phút)
Đường link để đăng ký:
https://zoom.us/webinar/register/WN_GR2d3clnR8S21R5vp7p-xw

3) Chủ đề: "The TIU Advantage" 
Thời gian: 09:00 -10:00 thứ Bảy ngày 27/6/2020 
Đường link để đăng ký: 
https://docs.google.com/forms/d/1LKjHnv0TZZ5DksLxM_Fh-OIG6QJEZNd3WtbFXrKeI0U/edit  
4) Chủ đề: "Completing your TIU English Track Program application" 
Thời gian: 09:00 - 10:00 thứ Bảy ngày 04/7/2020

Đường link để đăng ký: 
https://docs.google.com/forms/d/1LKjHnv0TZZ5DksLxM_Fh-OIG6QJEZNd3WtbFXrKeI0U/edit  

Nội dung tư vấn:
- Thông tin về chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (E-track)
- Các lợi thế khi học đại học tại Đại học Quốc tế Tokyo
- Hướng dẫn nộp hồ sơ kỳ mùa Xuân 2021 (nhập học tháng 4/2021)
- Giải đáp thắc mắc về quy trình nộp hồ sơ online.
- Giải đáp câu hỏi của phụ huynh và học sinh

Người tư vấn và khách mời:
1. Giáo sư Christopher Lamont (Ngành quan hệ quốc tế)
https://www.tiu.ac.jp/etrack/academics/irm.html
https://www.tiu.ac.jp/iis/members/lamont.html

2. Giáo sư Nora Sharkasi (Ngành kinh doanh số và đổi mới)
https://www.tiu.ac.jp/etrack/academics/dbi.html
https://www.tiu.ac.jp/iis/members/sharkasi.html

3. Chị Đoàn Ngọc Mai Khanh, cựu sinh viên ngành Kinh tế kinh doanh

4. Chị Đặng Thục Minh Yến, cựu sinh viên ngành Quan hệ quốc tế 

Tokyo International University (TIU) Vietnam Office

Address: 17 Kim Ma Thuong, Cong Vi, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

Phone: (+84-24) 6273-6945 / 09-1111-6945

Email: tiuvietnam@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/TIU.Vietnam.Office 
 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98