Toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thứ tư, 30/6/2021, 0:0
Lượt đọc: 2874

Vui mừng chào đón các bạn tân học sinh K61 - THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


https://www.facebook.com/THPTTranPhuHoanKiem/
https://www.facebook.com/THPTTranPhuHoanKiem/posts/10158418749962644?__cft__[0]=AZWQag31fD2DTJbGinBCa9w803Sk7z_Pm3m0Ae2_TMF4qS71Z_jW0XqQagOUBb6b_1YXy7Oook1tvVL3tfrHId0JAdb3SB7h0q_g5mfSkHmml1Gi9W4sqD04S1rovmgrmFK6aiczpwEqM2iyJn1yOwHonbQzkXihbR738HNxduQ7xKVEr0P8RDf_xpS_9TGOIdru3c5JVyHlZpePVPuF7M-8&__tn__=%2CO%2CP-R

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

152