Toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Phó Hiệu trưởng

Trần Thị Hoa Lư
Trần Thị Hoa Lư
Nguyễn Đức Trung
Nguyễn Đức Trung

Hiệu trưởng

Trần Thị Hải Yến
Trần Thị Hải Yến

Ngày sinh: 16/3/1970

Trình độ :Tiến sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ-HOÀN KIẾM
Địa chỉ: Số 8, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: c3tranphu@hanoiedu.vn
Điện thoại: 02438257303