Toàn thể CB, GV, NV và HS nhà trường quyết tâm phòng, chống dịch bệnh COVID-19
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ-HOÀN KIẾM
Địa chỉ: Số 8, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email: c3tranphu@hanoiedu.vn
Điện thoại: 02438257303


 

105